Skip to main content
Palvelukeskus

Palvelukeskus

Palvelukeskuksessa on yhdeksän yksikköä ja työntekijöitä yhteensä noin sata. Palvelukeskuksen eri yksiköt sijaitsevat Tikkurilassa, Korsossa sekä Helsingin Pitäjän kirkolla. Palvelukeskusta johtaa yhtymän johtaja.

Palvelukeskuksen yksiköiden tehtävät on määritelty palvelukeskuksen hallintosäännössä.

Talouspalvelut

Talouspalvelut hoitaa Vantaan seurakuntayhtymän lakisääteisiä tehtäviä (Kirkkolaki / Kirjanpitolaki). Talouspalveluiden tehtävät on määritelty palvelukeskuksen hallintosäännössä, joita ovat mm. budjetointi, kirjanpito ja kustannuslaskenta, maksuliikenne, kassan hallinta, sijoitukset, verotus, perintä.

Henkilöstöpalvelut

Seurakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakunnat ovat palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa yksi työnantaja à henkilöstöpalvelut hoitaa lakisääteisiä tehtäviä ja varmistaa yhtenäisen henkilöstöpolitiikan seurakuntayhtymässä.

Henkilöstöpalveluiden tehtäviä ovat:

 • Henkilöstö- ja palkkahallinto
 • Työajanseuranta ja henkilö- (työntekijä-) rekisterien ylläpito
 • Virka- ja työehtosopimusten soveltaminen sekä sopimuksiin liittyvät tulkinta- ja täytäntöönpanoneuvottelut
 • Yhteistoimintalain mukainen toiminta
 • Henkilöstön kehittämistoiminta, yhteinen henkilöstön koulutus ja perehdytys
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin (ml. työterveyshuolto) ja työsuojelun asiantuntijatehtävät
 • Esihenkilöiden neuvonta henkilöstöasioissa
Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden tehtäviin kuuluvat seurakuntayhtymän ohjaus ja johto, lakipalvelut sekä asianhallinta- ja kokouspalvelut.

Yhtymän ohjaus ja johto: strategiatyön ohjaus, yleisjohto, sidosryhmäyhteistyö.

Lakipalvelut: oikeudellinen asiantuntija-apu, sopimushallinta, päätöksenteon tuki ja toimeenpanon lainmukaisuus, hallinnon ohjeet, sisäinen valvonta ja riskien hallinta.

Asianhallinta- ja kokouspalvelut: tiedonohjaus, arkistointi, kirjaamo, kokoushallinta, tietosuojan ohjaus.

Tietohallinto

Vantaan IT-alue perustettiin vuonna 2012. IT-alueeseen kuuluvat Vantaan seurakuntayhtymän
seitsemän seurakuntaa ja palvelukeskus sekä Keravan ja Nurmijärven seurakunnat.
Toimipisteitä on noin 60 ja käyttäjämäärä vähän yli 700.

Tietohallintopalvelut tarjoaa IT-alueen kaikille seurakunnille ja palvelukeskukselle näiden tarvitsemat tieto- ja viestintätekniset palvelut:

 • tieto- ja viestintätekniset palvelut
 • tietohallinnon koulutus ja –tukipalvelut
 • tietohallinnon ja tietoturvan ohjausvastuu
Aluekeskusrekisteri

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, joista säädetään laissa ja joita rahoitetaan valtionosuusmaksulla (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 48§ tietojen luovuttamisesta ja Kirkkolaki 8 luku jäsenrekisterin pidosta). Aluekeskusrekisterin tehtäviä ovat:

 • jäsentietopalvelu
 • kirkonkirjojenpito
 • aluekeskusrekisterin asiakaspalvelu ja seurakuntien neuvontatehtävät
Kiinteistö- ja tilapalvelut

Kiinteistö- ja tilapalvelut huolehtivat maankäytöstä, rakennuttamisesta, kiinteistöjen hoidosta ja huoneistojen vuokrauksesta. Lisäksi kiinteistö- ja tilapalveluissa huolehditaan kirkollisesti esineistöstä ja tekstiileistä. Ylläpito vastaa kiinteistöjen huolloista, korjauksista, rakennuttamisesta, asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrauksesta sekä siivousasioista yhteistyössä seurakuntien vahtimestareiden kanssa. Kiinteistö- ja tilapalvelut tarjoavat osto- ja hankintatoimen tukipalveluita seurakunnille.

Hautaustoimi

Hautaustoimen perustehtäviä ovat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, hautausmaiden hoito, vahtimestarityöt hautausmaiden kappeleissa sekä hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito. Hautaustoimi huolehtii myös riittävästä hautapaikkavarannosta. 1.3.2021 alkaen hautaustoimi on huolehtinut myös hautajaisten varauspalveluista.

Toimialueita ovat Vantaan seurakuntayhtymän hautausmaat: Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa, Ruskeasannan hautausmaa, Hämeenkylän kirkon hautausmaa ja Korson kirkon hautausmaa.

Vantaan seurakuntayhtymän hautausmaan toimisto sijaitsee Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan vanhalla huoltorakennuksella.

Yhteinen seurakuntatyö

Yhteisen seurakuntatyön tehtävät määritellään Vantaan seurakuntayhtymän hallintosäännössä. Toiminta kohdistuu:

 • suoraan seurakuntalaisille tai kaikille vantaalaisille tuotettaviin seurakunnallisiin palveluihin
 • Vantaan seurakuntien toiminnan tukemiseen ja yhteisen seurakunnallisen työn koordinointiin
 • ulkoisen verkostoyhteistyön hoitamiseen ja vaikuttamistoimintaan
 • strategiseen kehittämiseen, tutkimukseen ja toiminnan tilastointiin.

Yhteisen diakonian yksikköön kuuluvat viittomakielinentyö, kehitysvammais- ja näkövammaistyö, päihde- ja kriminaalityö, asuntotyö ja Laurinkoti sekä osallisuustyö. Yhteisen diakonian perustehtävänä on palvella niitä seurakuntalaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Yhteisen kasvatustoiminnan yksikköön kuuluvat yhteinen varhaiskasvatus- ja nuorisotyö, oppilaitostyö, aikuiskasvatus - ja työpaikkatyö. Tehtävänä on seurakuntien varhaiskasvatus- ja nuorisotyön, aikuis- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä monimuotoisen spiritualiteetin vahvistaminen, sekä työ vantaalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja työpaikoilla.

Perheneuvonta toteuttaa kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta perustehtäväänsä, missä terapeuttisten keskusteluiden, sielunhoidon sekä hoidollisten ryhmien avulla tuetaan vantaalaisia parisuhteen ja perheen kysymyksissä ja elämän kriisitilanteissa. Perustehtävän mukaisesti tarjotaan pari-, perhe-, ja yksilöterapiaa, hoidollisia ryhmiä ja kursseja sekä perheasioiden konsultaatiota ja työnohjausta. Perheneuvonta toimii lähi- ja etävastaanotoilla.

Sairaalasielunhoito edistää kristillisen ihmiskäsityksen mukaisen kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista vantaalaisessa terveyden- ja vanhustenhuollossa. Sairaalasielunhoito tuottaa yhteistyösopimusten mukaisesti sairaaloissa ja vanhusten hoiva-asumisen palveluissa tapahtuvaa sielunhoitotyötä sekä henkisen ja hengellisen elämän ja hoitoyhteisöjen tukemista tuoden sielunhoidollisen ja hengellisen asiantuntemuksen osaksi hoito- ja hoivatyötä. Sairaalapappi tukee potilaita ja heidän läheisiään sairauden ja kriisien keskellä. Tehtävänä on myös tukea sairaalan työntekijöiden jaksamista ja auttaa siten hoidon laadun paranemista.

Kiihdyttämö tukee tiedollisesti ja metodisesti strategista päätöksentekoa, seurakuntien toimintaa, yhteisiä kehittämishankkeita ja tapahtumatuotantoa sekä tutkimusta ja toiminnan tilastointia. Kiihdyttämön tehtävänä on palvella Vantaan seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön kaikkia työntekijöitä, tukea prosessien kehittämistä ja strategisten tavoitteiden toteutumista, kumppanuuksien rakentamista kirkon sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, vahvistaa vaikuttamistyötä, viedä seurakuntien toimintakulttuuria muutosvalmiimpaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan sekä vahvistaa seurakuntalaisten jäsenyyttä.

Viestintäpalvelut

Yhteinen viestintä luo edellytyksiä onnistuneelle työyhteisöviestinnälle ja ulkoiselle viestinnälle kaikissa Vantaan seurakunnissa. Yhteisen viestinnän tiimi kouluttaa, koordinoi ja palvelee seurakuntien viestijöitä siten, että viestintä ymmärretään kaikkien työnä.

Viestinnän tehtävä on ylläpitää ja kehittää teknisiä alustoja ja järjestelmiä siten, että ne palvelevat tavoitteiden toteutumista.

Yhteinen viestintä rakentaa myönteistä kuvaa Vantaan seurakunnista strategian mukaisesti.

Työpaikat Palvelukeskus 0 Näytä kaikki
No org results text

Ei tuloksia

Työnantajalla ei ole tällä hetkellä työpaikkailmoituksia julkaistuna.

Pikalinkit
Suosituimmat maakunnat Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Savo Näytä kaikki
Suosituimmat kunnat Turku Oulu Espoo Lahti Jyväskylä Näytä kaikki
Suosituimmat ammattialat Hallinto- ja toimistotyö Näytä kaikki
Suosituimmat tehtäväalueet Näytä kaikki
Sivun tiedot
Kirkkorekry Kirkkorekry-logo

KirkkoRekrystä löytyy kirkon avoimet työpaikat kaikkialta Suomesta.

Työnhakijoille tarjoamme työvälineet työpaikkojen hakemiseen sekä tietoa työskentelystä kirkon tehtävissä.

Työnantajille tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste, tietosuojalauseke ja saavutettavuusseloste.

Palautetta voit lähettää osoitteeseen: tuki@kirkkorekry.fi tai lomakkeella.

Eväste-asetukset

Löydät meidät myös täältä:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

KirkkoRekry-palvelun tuottaa Grade Solutions Oy.