Skip to main content
Ärendehanteringssekreterare - Porvoon seurakuntayhtymä

Vi söker en ärendehanteringssekreterare till en ordinarie tjänst vid förvaltningsverket i Borgå kyrkliga samfällighet från och med 1.3.2024.

Till ärendehanteringssekreterarens uppgifter hör bl.a. möteshantering för gemensamma förtroendeorgan: att sätta ihop och publicera möteshandlingar, att verkställa beslut och att fungera som sekreterare; att fungera huvudanvändare av ärendehanteringssystemet Dynasty och introduktion och handledning av användare; att sätta ihop och stilisera verksamhetsplanen och -berättelsen; arkivering och skötsel av arkivet; att fungera som förvaltningsdirektörens sekreterare och andra uppgifter som arbetsgivaren bestämmer.

Ärendehanteringssekreteraren ska ha en lämplig yrkesutbildning (t.ex. en examen på yrkeshögskole- eller institutsnivå), tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom ärende- och möteshantering, goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket enligt Borgå kyrkliga samfällighets språkstadga och goda datatekniska kunskaper.

Som merit räknar vi kännedom om en offentlig myndighets beslutsförfarande, dokumenthantering, informationshantering och arkivverksamhet. Vi uppskattar självständigt arbetsgrepp, vilja och förmåga att gemensamt utveckla funktionssätt, god kommunikationsförmåga och vänlig kundbetjäningsattityd.

Vi erbjuder dig förutom intressant arbete bl.a. trevlig arbetsgemenskap, tidsenliga arbetsutrymmen och -redskap, omfattande företagshälsovårdstjänster samt lunch- och välmåendeförmån. Vi har också möjlighet till flexibelt distansarbete.

Uppgiften som ärendehanteringssekreterare placeras i kravgrupp 501 enligt kyrkans allmänna lönesystem. Förutom uppgiftsbaserad lönedel kan betalas erfarenhetstillägg som grundar sig på arbetserfarenhet och prestationstillägg som grundar sig på personlig prestation. Vid tillsättande av tjänsten tillämpas 6 månaders prövotid och den som blir vald bör förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa inom ramen för prövotiden.

Ansökningstiden upphör 30.11.2023 kl. 16. Intervjuerna ordnas på Församlingshemmet på Lundagatan, Lundagatan 5, torsdag den 7.12.2023.

Läs mer

http://www.domkyrkan.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges fre. 10.11, ons. 15.11 och tors. 23.11 kl. 12-13 av förvaltningsdirektör Sari Mankinen tfn 0400 156 257 och personalchef Paula Raitis tfn 040 684 4088.

Lära dig mer om oss

Borgå kyrkliga samfällighet

Borgå kyrkliga samfällighet är en trygg arbetsgivare som erbjuder många olika uppgifter. Samfälligheten sköter gemensamma funktioner som stöder arbete i Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. I den kyrkliga samfälligheten har cirka 50 anställda och församlingarna i stort sett lika många.

Våra anställda får utvecklas genom att utbilda sig på sin egen bransch. Vi erbjuder också företagshälsovård över lagstadgad miniminivå, till exempel fysioterapi och korttidspsykoterapi. Därtill erbjuder vi de anställda välmående- och lunchförmån.

Borgå kyrkliga samfällighet har kyrkans miljödiplom.

Välkommen till att jobba hos oss!


Adress: Lundagatan 5, 06100 Porvoo

Sinulle suositellut työpaikat