Skip to main content
Kanttorin viransijaisuus, Oulujoen seurakunta - Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana kanttorin viransijaisuus ajalle 1.1. - 15.5.2024, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta.

Oulujoen seurakunta etsii monipuolista seurakuntakanttoria. Meillä kohtaat eri-ikäisiä ihmisiä sylilapsesta senioriin, pikkukuorolaisesta palvelutalon asukkaaseen. Kuorot toimivat, sinua tarvitaan musikilliseen palveluun. Seurakunta avustaa tarvittaessa asunnon etsimisessä.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite Vastata omalta osaltaan seurakunnan musiikkitoiminnasta, sen kehittämisestä ja toteutuksesta.Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö - Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin suunnittelu ja toteutus - Seurakunnan muun musiikkitoiminnan suunnittelu ja toteutus - Kuorojen ja musiikkiryhmien johtaminen ja ohjaaminen - Kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus - Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa - Yhteistyö musiikin alalla toisten seurakuntien, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa - Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä - Urkujen ja muiden soittimien huollosta vastaaminen - Nuotistoista vastaaminen - Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä - Vastaa omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Kelpoisuusehdot Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 163) 3 §:n mukainen tutkinto sekä 5 §:n mukaiset opinnot. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nrolla 163 julkaistun päätöksen 9 §:n 3 momentissa sanotaan.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (3, 5, 10 ja 15 vuotta).

Palvelussuhteen ajankohta 1.1.-15.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta. Hakuaika päättyy 4.12.2023 klo 15.

Postitse saapuviin hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo tai CV (ei todistusjäljennöksiä). Hakemukset osoitetaan Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluille ja niiden on oltava perillä viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä osoitteessa Oulun seurakuntayhtymä /henkilöstöpalvelut, Kirjaamo, PL 122, Isokatu 17, 90101 Oulu. Kuoreen merkintä "Hakemus, kanttori, Oulujoki". Hakemuksia ei palauteta.

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Tehtävän täyttää Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Lisätietoja

https://kirkkorekry.fi/fi/tyonantajat/oulun-ev.lut-seurakuntayhtyma/
https://kirkkorekry.fi/fi/tyonantajat/oulun-ev.lut-seurakuntayhtyma/oulujoen-seurakunta/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Ilkka Mäkinen p. 050 433 4095.
Sähköistä hakemista koskevat tiedustelut palvelusihteeri Jaana Väyrynen p. 044 788 3929.

Tietoja organisaatiosta

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Oulujoen seurakunta

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja seitsemän palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. Oulujoen seurakunnassa on n. 20 500 jäsentä ja ikärakenne on suhteellisen nuori. Palveluksessa on yli 30 työntekijää. Seurakunnan alue on laaja, osittain maaseutumainen.


Osoite: Hintantie 89, 90650 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat