Skip to main content

Työtehtäviin sisältyy 2-3 rippikoululeirin (yhden leirin pituus on 7 vuorokautta) suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhdessä rippikoulutiimin kanssa. Lisäksi työtehtäviin kuuluu yhdessä sovitusti ennakkotapaamisia ja valmisteluja kevään aikana sekä konfirmaatiot harjoituksineen joko kesällä tai syksyllä.

Meillä Munkassa tehdään rippikoulutyötä suurella sydämellä ja sitoutuneesti. Edellytämme hakijoilta teologian tai kirkon nuorisotyön opintoja, aiempaa kokemusta rippikoululeirien ohjaamisesta sekä itsenäistä työotetta. Soittotaito luetaan eduksi.

Tehtävään valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Kausityöntekijä otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ja palkkaus määräytyy opintojen etenemisvaiheesta riippuen nuorisotyötä opiskelevilla vaativuusryhmän 301 tai 302 mukaan (peruspalkka 1 910,10 - 1 975,80 €/kk) tai teologiaa opiskelevilla vaativuusryhmän 302 tai 303 mukaan (peruspalkka 1975,80 - 2 049,81 €/kk).

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoRekryn kautta 4.12.2023 klo 15.00 mennessä. Mahdolliset haastattelut pidetään paikan päällä Munkkivuoren kirkolla tai erikseen sovitusti etänä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rippikoulutyön pastori Riikka Kuusisalo, p. 09 2340 5132, riikka.kuusisalo@evl.fi

Tietoja organisaatiosta

Helsingin seurakuntayhtymä, Munkkiniemen seurakunta

Munkkiniemen seurakunta on innovatiivinen ja vireä kaupunkiseurakunta Helsingin länsilaidalla.


Osoite: Raumantie 3, 00350 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat