Skip to main content
Kehitysvammaistyön diakonin sijaisuus - Vantaan seurakuntayhtymä

Vantaan seurakuntien vammaistyö on jakautunut kolmeen eri työalaan - kehitysvammais- ja näkövammaistyöhön sekä viittomakieliseen työhön. Haemme kehitysvammaistyön diakonin sijaista tehtävään, jonka toimenkuva rakentuu sekä asiakas-, yhteisö, verkosto- että rippikoulutyöstä.

Vantaan seurakuntien vammaistyö on muutosvaiheessa. Ensi vuoden alussa käynnistyy vammaistyön kehittämishanke, jonka tavoitteena on saavutettavuustyön kokonaisuuden mallintaminen siten, että vammaistyön eri työalojen keskeisimmät toiminnot voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Nyt haettavana olevan kehitysvammaistyön diakonin ensisijaisena tehtävänä on työ kehitysvammaisten parissa. Vammaistyössä tapahtuvien muutosten vuoksi tehtävä voi sisältää myös muita vammaistyön tehtäviä ja antaa mahdollisuuden olla mukana seurakunnallisen saavutettavuustyön kehittämisessä. Olemme kehittävä työyhteisö, jossa pääset mukaan innostavaan ja luovaan ilmapiiriin.

Haemme oma-aloitteista, verkostoituvaa diakoniatyöntekijää, jolla on syvä kiinnostus perehtyä ihmisoikeusperusteiseen työotteeseen ja saavutettavuustyöhön. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostoitua sekä itseohjautuvaa työotetta. Kokemus vammaistyöstä, rippikoulutyöstä sekä seurakuntatyöstä katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Sijaisuus alkaa 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 503 mukaan, peruspalkka 2814,74 euroa. Lisäksi maksetaan aiempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää KirVESTESin mukaisesti 100-366 €/kk. Kehitysvammaistyön diakonin viransijaisuus on ajalle 1.1.2024-31.12.2025 ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake KirkkoRekry-palvelussa 12.12.2023 kello 15 mennessä. Hakijat arvioidaan ja valinnat haastatteluihin tehdään sähköisellä lomakkeella annettujen tietojen perusteella. Haastattelut pidetään 20.12.2023.

Lisätietoja

http://www.kirkkovantaalla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa diakoniapäällikkö Katri Valve, puh. 050 309 6865.

Tietoja organisaatiosta

Vantaan seurakuntayhtymä, Palvelukeskus, Yhteisen seurakuntatyön palvelut

Kirkko Vantaalla toimii uskon asialla ihmisten keskellä rohkeasti työssään uudistuen. Kirkko Vantaalla koostuu Vantaan seitsemästä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, joista yksi on ruotsinkielinen. Meillä työskentelee noin 350 työntekijää ja tuhansia vapaaehtoisia. Kirkkoon kuuluu Vantaalla noin 118 700 jäsentä.

Vantaan seurakuntien vammaistyö on osa yhteisen seurakuntatyön palveluja ja sijoittuu diakonian yksikköön. Vammaistyössä keskiössä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä ihmisoikeusperustaisuus. Tavoitteena on luoda rakenteita ja prosesseja, jotka vahvistavat ihmisten osallisuutta, toimijuutta, vertaisuutta ja seurakuntayhteyttä.


Osoite: Asematie 12, 01300 Vantaa

Sinulle suositellut työpaikat