Skip to main content
Tornion seurakunnan seurakuntapastorin sijaisuus 1.3.-31.8.2024 - Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Tornion seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin sijaisuus ajalla 1.3.-31.8.2024.

Tornion seurakunta on vajaan 16 000 jäsenen elinvoimainen seurakunta, jossa on tilaa kehittää työtä ja kehittyä myös itse monipuolisessa seurakuntatyössä, reilussa ja tehtäväänsä sitoutuneessa työyhteisössä. Tornioon kuuluvat tiiviisti asutettu kaupunkialue ja vilkkaat maaseutupitäjät, eikä unohtaa sovi aivan vieressä olevaa Ruotsin rajaakaan.

Seurakuntapastorin viran tehtäviin kuuluvat:
- Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu kasvatustyö
- Sielunhoito
- Työala tai muu painopiste sovitaan yhteistyössä tehtävään määrättävän henkilön kanssa.
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät
Seurakunta toivoo myös osaamista ja innostusta viestintään.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot. Sijaisuuteen määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KiVhL 2:12 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 13.12.2023 klo 15 mennessä KirkkoRekry-palvelun kautta. Papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen.

Lisätiedot: kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström, p. 040 688 6991 sekä vs. hiippakuntapastori Seija Helomaa, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Lisätietoja

http://www.tornionseurakunta.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätiedot: kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström, p. 040 688 6991 sekä vs. hiippakuntapastori Seija Helomaa, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Tietoja organisaatiosta

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Tornion seurakunta on vajaan 16 000 jäsenen elinvoimainen seurakunta, jossa on tilaa kehittää työtä ja kehittyä myös itse monipuolisessa seurakuntatyössä, reilussa ja tehtäväänsä sitoutuneessa työyhteisössä. Tornioon kuuluvat tiiviisti asutettu kaupunkialue ja vilkkaat maaseutupitäjät, eikä unohtaa sovi aivan vieressä olevaa Ruotsin rajaakaan.


Osoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

Sinulle suositellut työpaikat