hoppa till huvudinnehållet
Vankilapastorin virka, Oulun vankila - Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Oulun vankilaan etsitään vankilapastoria

Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Tärkeitä arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus. Rikosseuraamuslaitos toimii oikeusministeriön hallinnonalalla ja on osa rikosoikeudellista ketjua. Rikosseuraamuslaitos on valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka toimialueena on koko maa. Rikosseuraamuslaitos koostuu neljästä vastuualueesta, joita ovat kehittäminen ja ohjaus, asiakasprosessit, hallinto- ja tukipalvelut sekä operatiivinen toiminta. Lisäksi organisaatioon kuuluvat sisäinen tarkastus, johdon tuki, viestintä ja kansainvälinen toiminta. Operatiivisesta toiminnasta vastaavaan vastuualueeseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta, jotka koostuvat alueittain vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.

Oulun rikosseuraamuskeskukseen kuuluva Oulun vankila on 85-paikkainen tutkintavankila mies- ja naisvangeille. Laitoksessa laitetaan täytäntöön myös vankeus- ja sakonmuuntorangaistuksia. Oulun vankilan yhteydessä toimii myös 14-paikkainen avovankilaosasto miesvangeille. Oulun vankilassa työskentelee noin 80 rikosseuraamusalan ammattilaista. Korostamme toiminnassamme tutkintavankeuden toimeenpanon ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanon turvallisuutta ja vaikuttavuutta, vankien kanssa vuorovaikutuksessa toteutettavaa tavoitteellista lähityötä, kuntouttavaa toimintaa uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi sekä moniammatillista verkostoyhteistyötä.

Rikosseuraamuslaitos tarjoaa merkityksellisen ja kehittyvän työn luotettavan työnantajan palveluksessa, kannustavan ja tasa-arvoisen ilmapiirin, joustavuutta sekä tasapainoa työn ja muun elämän välillä. Rikosseuraamuslaitoksessa on käytössä laaja työterveyshuolto, ateriaetu sekä liikunta-/kulttuuri-/hyvinvointi-/työmatkaetu. Vuoden 2026 alkupuolella vankila muuttaa uusiin tiloihin osoitteeseen Johdintie 15, 90620 Oulu. Rikosseuraamuslaitoksessa arvostetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja toivotaan hakijoiksi eri sukupuolia olevia, eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä.


Vankilapastori huolehtii vankilassa uskonnonvapauslain toteutumisesta käytännössä niin, että kaikkiin kirkkoihin, uskontokuntiin ja katsomuksiin kuuluvilla on tasavertaiset mahdollisuudet harjoittaa omaa vakaumustaan vankilassa. Vankilapastorin työ on olennainen osa laitoksen kuntouttavaa työtä ja yhteistyötä tehdään tiiviisti laitoksen koko henkilökunnan kanssa. Perhetyö on keskeinen osa vankilapastorin työtä. Vankilapastorin tehtävään kuuluu myös vankilan hengellisessä työssä olevien vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen ja ohjaus. Vankilapastorin tehtävänä on osaltaan kehittää toimintaa Rikosseuraamuslaitoksen strategian tavoitteiden mukaisesti. Vankilapastorin lähiesimies on vankilan apulaisjohtaja.

Menestyksellinen vankilapastorin viranhoito Oulun vankilassa edellyttää:
-toimimista RISE:n hengellisen työn ja vankilasielunhoidon linjausten mukaisesti
-kykyä kohdata haastavissa elämäntilanteissa ja kriisitilanteissa olevia asiakkaita suljetussa toimintaympäristössä
-tiivistä moniammatillista yhteistyötä koko laitoksen henkilökunnan kanssa
-kykyä yksilötyöhön sekä hengellisten ja ei-hengellisten ryhmien ohjaamiseen
-kykyä verkostomaiseen toimintatapaan vankilan ulkopuolisten uskonnollisten ja ei-uskonnollisten yhteisöjen ja toimijoiden kanssa
-erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-kykyä käyttää erilaisia sähköisiä tietojärjestelmiä
-vankilasielunhoidon erityiskoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen
-musiikillinen osaaminen ja kielitaito katsotaan hakijalle eduksi

Rikosseuraamuslaitoksen palkkausjärjestelmässä tehtävän palkkaus määräytyy vaativuustason 14 mukaisesti, josta maksettava palkka on 3566,68 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa enintään 38 % ja kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan henkilön kokonaispalkka on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen yleensä noin 4000-4245 euroa/kk. Virka on viraston yhteinen. Työaikamuotona on virastotyöaika.

Viran hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Virassa edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan tuomiokapitulille (KiVhL 2:13). Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Virantäytössä voidaan soveltaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Vankilapastori aloittaa virassaan 1.12.2024 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan KirkkoRekryn sähköisellä hakulomakkeella 28.6.2024 klo 15.00 mennessä. Papit liittävät hakemukseen omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjanotteen.

Lisätietoja

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/oulunvankila.html

  • Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
  • KokoaikatyöTyöpaikkaVakinainenVirkasuhde
  • 2410
  • 1.12.2024 tai sopimuksen mukaan
  • Rikosseuraamuslaitoksen palkkausjärjestelmässä tehtävän palkkaus määräytyy vaativuustason 14 mukaisesti, josta maksettava palkka on 3566,68 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa enintään 38 % ja kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan henkilön kokonaispalkka on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen yleensä noin 4000-4245 euroa/kk.
  • 3.6.2024 00:01 - 28.6.2024 15:00
  • SeurakuntaPohjois-PohjanmaaOuluHengellinen työHengellinen asiantuntijatyö
Yhteystietomme

Lisätietoja virasta antavat
-Jenni Korpikari, apulaisjohtaja, Oulun vankila, p. 050 3055428, jen-ni.korpikari@om.fi (vankilassa työskentelyyn liittyvät kysymykset)
-Juha Rauhala, hiippakuntadekaani, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, p. 044 755 5556, tai Seija Helomaa, vs. hiippakuntapastori, p.044 755 5512, etuni-mi.sukunimi@evl.fi (esim. kelpoisuuteen ja hakemukseen liittyvät kysymykset),
-Sami Puumala, asiantuntija, Kirkkohallitus, p. 0503402758, etuni-mi.sukunimi@evl.fi (kysymykset kirkon vankilasielunhoidosta yleisesti)

Tietoa organisaatiosta

Oulun rikosseuraamuskeskukseen kuuluva Oulun vankila on 85-paikkainen tutkintavankila mies- ja naisvangeille. Laitoksessa laitetaan täytäntöön myös vankeus- ja sakonmuuntorangaistuksia. Oulun vankilan yhteydessä toimii myös 14-paikkainen avovankilaosasto miesvangeille. Oulun vankilassa työskentelee noin 80 rikosseuraamusalan ammattilaista. Korostamme toiminnassamme tutkintavankeuden toimeenpanon ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanon turvallisuutta ja vaikuttavuutta, vankien kanssa vuorovaikutuksessa toteutettavaa tavoitteellista lähityötä, kuntouttavaa toimintaa uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi sekä moniammatillista verkostoyhteistyötä.

Sijainti
Nahkatehtaankatu 5
90130 Oulu

Tutustu työnantajaan
Hae työpaikkaa
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Visa allt
Vyinformation
Kirkkorekry Kirkkorekry-logo

​KirkkoRekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta.

Åt arbetsgivarna erbjudervi programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback kan skickas till adressen: tuki@kirkkorekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

KirkkoRekry-tjänsten produceras av  FCG Digital Oy.

FCG Finnish Consulting Group Ab är en del av Kommunförbundskoncernen.