Skip to main content

Saavutettavuusseloste

Päivitetty 30.6.2023. Poistettu kohta, jossa kerrotaan toistuvien sisältöjen ohittamisen mekanismin puutteesta, koska se on lisätty sekä lisätty että sivuston navigaatiosta puuttuu paikoin näppäimistöllä kohdistetun kohteen esittäminen sekä täsmennetty tummuuskontrastisuhteen ei täyttämiseen esiintymistä.

FCG Finnish Consulting Group Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa sekä verkkosovellusten saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kirkkorekry.fi -verkkosivustoa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 6.7.2022. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen, itsearvioon ja testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Vaatimustenmukaisuus

www.kirkkorekry.fi -verkkosivusto vastaa pääosin osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Merkittävimmät puutteet liittyvät tallennettujen videoiden saavutettavuuteen. Sivuston tallennetut videot tulevat ulkopuolisista palveluista, joissa videoiden sisällön hallinta sekä julkaiseminen ovat asiakasorganisaatioiden vastuulla.

Sivustolla on paikoin käytetty värejä, joiden tummuuskontrastisuhde ei täytä WCAG 2.1 -kriteeriä 1.4.3.

Työpaikkailmoitus -sivuilla käyttöliittymän kieli ja ilmoituksen kieli voivat vaihdella. Eri kielillä esitettyjen osien luonnollista kieltä ei pysty selvittämään ohjelmallisesti, mikä ei täytä WGAG 2.1 -kriteeriä 3.1.2.

Olemme luoneet suunnitelman ja aikataulun, joiden mukaisesti korjaamme keskeiset puutteet. Lisäksi koulutamme omaa henkilöstöä tuottamaan palvelua saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Palaute ja yhteystiedot

Verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen tuki@kirkkorekry.fi.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi - sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puh. 0295 016 000 (vaihde)