Skip to main content

Kirkkorekry.fi-palvelun tietosuojalauseke

Miten käsittelemme henkilötietojasi käyttäessäsi Kirkkorekry.fi-palvelua?

Yksityisyytesi ja tietosuojasi ovat meille tärkeitä. FCG Finnish Consulting Group Oy on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). FCG Finnish Consulting Group Oy:n työntekijät ja muut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää: verkkosivuston julkaisujärjestelmä (Kirkkorekry.fi) ja rekrytointijärjestelmä (Kirkkorekrytointi.fi). Verkkosivuston julkaisujärjestelmään työnantajat julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä automaattisesti hakuajan päätyttyä. Rekrytointijärjestelmässä työnhakijat voivat luoda henkilökohtaisen hakijaprofiilin ja jättää kohdistetun tai avoimen työhakemuksen. Rekrytointijärjestelmässä työnantajat käsittelevät työnhakijoiden hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen asti.

FCG Finnish Consulting Group Oy vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien Kirkkorekry.fi-palvelun teknisenä pääylläpitäjänä. FCG Finnish Consulting Group Oy vastaa henkilötiedoista rekisterinpitäjän asemassa siltä osin kuin on kysymys palvelun käyttäjän profiilitietojen käsittelystä.

Siitä lähtien, kun palvelun käyttäjä lähettää työhakemuksen tiettyyn avoinna olevaan tehtävään tai avoimeen hakuun joka ei kohdistu mihinkään yksittäiseen tehtävään, kyseisen kohdennetun tai avoimen hakemuksen sisältämien henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä se työnantajaorganisaatio, jolle hakemus on osoitettu. Hakemus osoitetaan työnantajalle joko lähettämällä hakemus kyseisen työnantajan julkaisemasta työpaikkailmoituksesta, tai työnhakijan antamien työn sijaintiin ja tehtäväalueisiin liittyvien kiinnostustietojen perusteella mistä tahansa avoimen haun ilmoituksesta.

Työnantajat ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen käsittelyssään muun muassa julkisuuslain ja arkistolain soveltuvia säännöksiä. Lisätietoja työnantajan henkilötietojen käsittelystä saat siltä organisaatiolta, jolle olet osoittanut hakemuksesi.

FCG Finnish Consulting Group Oy ei luovuta palveluun tallentamiasi profiilitietoja ulkopuolisille tahoille. Jos päätät itse lähettää palvelua hyödyntäen hakemuksesi työnantajalle, ymmärrät samalla sen, että kyseinen työnantaja vastaa sen jälkeen rekisterinpitäjänä kyseisten hakemukseesi sisältyvien henkilötietojesi käsittelystä.

Lisätietoja profiilitietojen sekä verkkosivustolla vierailijoiden henkilötietojen käsittelystä FCG Finnish Consulting Group Oy:n Kirkkorekry.fi ja Kirkkorekrytointi.fi -palveluissa löydät täältä. Voit myös olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tuki@kirkkorekry.fi