Skip to main content

Palkitsevaa asiantuntijatyötä

7.2.2023 13:33

Palkitsevaa asiantuntijatyötä

Kirkossa työskennellään myös palkkahallinnon tehtävissä – joustavasti ja hyvässä porukassa.

Kirkon palvelukeskus eli Kipa tuottaa kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Lotta Mustonen on työskennellyt Kipassa jo lähes kymmenen vuotta eri tehtävissä, joista pari viimeisintä palkkahallinnon asiantuntijana.

”Parasta tässä työssä on työtehtävien monipuolisuus ja se kun saa olla niin itseohjautunut!”

Lotta aloitti Kirkon palvelukeskuksessa harjoittelun johdon tuen assistenttina keväällä 2013. Harjoittelujakson jälkeen saman vuoden syksynä Kipassa sattui avautumaan palkanlaskijan tehtävä, johon hän haki ja tuli valituksi. Vuosien varrella Lotta on ehtinyt työskennellä palkanlaskennan ohella myös koordinaattorina, prosessituessa sekä tiimivastaavanakin varmistamassa organisaatiomuutoksen läpivientiä.

Asiantuntijatyössään Lotta keskittyy palkkahallinnon kehittämistarpeiden tunnistamiseen sekä toiminnan kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen. Työ pitää sisällään paljon erilaisia projekteja. Jokapäiväiseen työhön kuuluu myös prosessituen tehtäviä eli asiakkaiden haastavien palvelupyyntöjen ratkomista palkanlaskijoiden apuna. Asiakaspalvelutyön Lotta kokee erityisen palkitsevana – asiakkaita ei pelkästään auteta vaan myös osallistetaan erilaisiin projekteihin. Oman työn lopputulos voi olla nähtävissä nopeastikin, mikä motivoi.

Lotan työviikot sisältää toisinaan myös palkanlaskentaa sekä viestintää asiakkaiden suuntaan ja sisäisesti. Myös koulutuksia pidetään niin oman porukan kuin asiakkaiden työn tueksi. Yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa Lotta on myös päässyt osallistumaan robotiikan ja automatiikan kehittämiseen. Kalenteriin mahtuu toki erilaisia palavereja, mutta työpäivien sisällön ja kulun voi muutoin päättää melko vapaasti.

”Meillä on ihana etätyömahdollisuus ja liukuva työaika!”

Myös työaika- ja paikkajärjestelyihin Kipassa tarjotaan joustoa etätyömahdollisuuden ja liukuvan työaikamallin myötä. Lotalle etä- ja hybridityöskentely on sopinut erinomaisesti – joustavuuden ansiosta omaa työntekoa voi suunnitella mahdollisimman sopivaksi omaan elämäntilanteeseen. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan myöskin liikunta- ja kulttuurieduilla, mikä on ollut kiva lisä.

Ennen Kirkon palvelukeskuksen harjoittelupaikan hakemista Lotta ei ollut oikeastaan ajatellut kirkkoa työnantajana. Harjoitteluaika antoi positiivisen kuvan työpaikasta ja työyhteisöstä, eikä hän epäröinyt hakea avautunutta palkanlaskijan tehtävää vaikkei siitä vielä käytännön kokemusta ollutkaan. Kirkollisen toiminnan hengellisyys ei Lotan mukaan ole palkkahallinnon työarjessa kovin vahvasti läsnä: ”Asiakkaita seurakunnat ovat siinä missä muutkin – toki kirkon asiakaspalvelutyössä on hyvä ymmärtää seurakuntatalouksienkin työtä. Myös kirkon virka- ja työehtosopimuksen tuntemisesta on apua.”

Lotta kokee oman osaamisen kehittämisen mahdollisuutensa erinomaisina: ”Täällä on mahdollista kokeilla esim. työnkiertoa ja työntekijöille järjestetään paljon erilaisia koulutuksia.” Lotta osallistuikin itse Lean-muutosohjaajakoulutukseen pari vuotta sitten ja on toiminut Kipassa muutosohjaajana sen jälkeen. Myös työn ohella opiskeluun suhtaudutaan joustavasti.

”Ja onhan mulla myös ihanat kollegat! Kipassa on tosi lämmin ja avoin työilmapiiri ja tosi osaava työyhteisö, sekin on ihana turva ettei oo koskaan semmoista tunnetta että jää pulaan jonkun ongelman kanssa vaan apua löytyy yli prosessirajojenkin.”