Vantaan seurakuntayhtymä

Tervetuloa meille töihin!

Meillä on tutkitusti hyvä olla töissä. Työntekijät pitävät Vantaan seurakuntayhtymää luotettavana työnantajana. Henkilöstö on antanut positiivista palautetta myös mukavista työkavereista, hyvästä ilmapiiristä sekä kannustavasta ja avoimesta työyhteisöstä.

Sisäinen tutkimus 2023
Vantaan seurakuntayhtymä

Kirkko Vantaalla toimii uskon asialla ihmistä varten ja rohkeasti työssään uudistuen. Kirkko Vantaalla koostuu Vantaan seitsemästä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, joihin kuuluu Hakunilan, Hämeenkylän, Korson, Rekolan, Tikkurilan ja Vantaankosken seurakunnat sekä ruotsinkielinen Vanda svenska församling. Vantaan kaikki seitsemän seurakuntaa ovat alueillaan toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa.

Syyskuun 2023 lopussa Vantaan seurakunnissa oli jäseniä 117 015. Työntekijöitä seurakuntayhtymällä on noin 350. Seurakunnat määrittelevät tehtäväkseen olla "rohkeasti armon asialla".

Vantaan seurakuntayhtymä työpaikkana

Vantaan seurakuntayhtymä tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia. Hengellisen työn lisäksi meillä työskennellään mm. kiinteistöhuollon tehtävissä, taloushallinnossa sekä erilaisissa hankkeissa. Vantaan seurakuntayhtymässä työskentelevät työntekijät tekevät työtään paikallisissa seurakunnissa tai palvelukeskuksen yhteisissä palveluissa.

Työtä ja toimintaamme ohjaavat arvot:

1) Talous on tasapainossa ja mahdollistaa toiminnan

2) Henkilöstö voi hyvin ja on oikein mitoitettu ja kohdennettu

3) Tilat ovat toimivat ja joustavasti käytössä

4) Prosessit on kuvatut, toimivat ja tehokkaat

5) Digipalvelut kehittyvät

Työn tekemisen arvot: palveluhaluisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteistyö

Tervetuloa mukaan osaksi työyhteisöämme!

Uratarinat

Tutustu työhön Vantaan seurakuntayhtymässä!

Lastenohjaajana Korson seurakunnassa

Eeva työskentelee lastenohjaajana Korson seurakunnassa. Tällä hetkellä Eevan työviikko pitää sisällään päiväkerhon ohjaamista 3–5 -vuotiaille lapsille, näytelmäkerhon ohjaamista alakouluikäisille ja perhekerhossa toimimista yhdessä pienten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Kanttorina Hakunilan seurakunnassa

Sini Nikku työskentelee kanttorina Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvassa Hakunilan seurakunnassa. Hänen työnkuvansa on vahvasti musiikkipedagogiikkaan painottuva – työviikot koostuu jumalanpalvelusten ja siunaustilaisuuksien kanttorina toimimisen lisäksi useampien muskariryhmien sekä lapsi- ja nuorisokuorojen vetämisestä.

Työ suntiona on vastuullista ja monipuolista

Jorma työskentelee pääsuntiona Hämeenkylän seurakunnassa ja hänen työpaikkansa sijaitsee Hämeenkylän kirkolla. Suntion tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kirkollisten toimitusten ja niiden puitteiden valmistelu. Tämä sisältää tilojen siistimistä ja järjestelyä sekä messujen suunnittelua kirkkokalenterin mukaan, kattaen juhlapyhät, joulut, loppiaiset ja muut erityistilaisuudet.

Kirkkoherrana Rekolan seurakunnassa

Jussi Koski työskentelee kirkkoherrana Rekolan seurakunnassa Vantaalla, jossa jäseniä on lähes 12 000. Kirkkoherran työtehtäviin kuuluu seurakunnan ja työyhteisön johtaminen sekä laajemmin koko seurakunnan hengellinen johtajuus. Myös luottamushenkilöorganisaation kanssa toimiminen on iso osa kirkkoherran työtä.

Kutsumustyötä Tikkurilan seurakunnassa

Mari Chaulagai työskentelee lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteerinä Tikkurilan seurakunnassa. Tittelinä lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteeri kätkee sisäänsä monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävänkuvan, jossa pääsee tekemään paljon erilaisia tehtäviä – kansainvälisesti totta kai. Nimensä mukaisesti työhön kuuluu paljon yhteistyötä seurakunnan erilaisten lähetysjärjestöjen, lähetystyöntekijöiden ja avustuskohteiden parissa eri puolille maailmaa.

Diakon i Vanda svenska församling

Heidi arbetar som diakon i Vanda svenska församling. Hon utför allmänt diakonalt arbete, vilket inkluderar mottagningsarbete, hembesök, samtalshjälp och själavård.

"Jag deltar även i gruppverksamhet och har ansvar för frivilligarbete inom mitt område. Dessutom har jag 5 % av min arbetstid för informationsarbete. Jag målar församlingens jul- och påskhälsning samt sköter om radannonserna till Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki", berättar Heidi.

Allow contentSalli luokan analytics evästeiden katsoa sisältöä

Allow contentSalli luokan analytics evästeiden katsoa sisältöä

Allow contentSalli luokan analytics evästeiden katsoa sisältöä

Vantaan seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa

Tikkurilan seurakunta

Miksi töihin Tikkurilan seurakuntaan?

Meillä teet työtä, jolla on merkitystä. Olet armon asialla. Haluamme, että pääset kehittymään ja kehittämään työssäsi sekä innostumaan yhdessä kollegoidesi kanssa myös uutta kokeillen.

Lue lisää Tikkurilan seurakunnasta.

Hämeenkylän seurakunta

Hämeenkylän seurakunta on läntisin Vantaan seurakunnista. Seurakunnan alue on suurimmaksi osaksi luonnonläheistä pientaloaluetta. Pääkaupunkiseudun mittakaavassa kirkkoon kuulumisprosentti on varsin korkea. Väestörakenteessa korostuu lapsiperheiden ja ikäihmisten määrä.

Lue lisää Hämeenkylän seurakunnasta.

Rekolan seurakunta

Rekolan seurakunta Vantaalla on hieno paikka tehdä töitä! Me katsomme eteenpäin ja meillä pääset kehittymään hyvähenkisessä toisiaan tukevassa työympäristössä. Meillä saat hyvän perehdytyksen työyhteisöön sekä töihisi ja tiedät selkeästi mihin pyrimme.

Lue lisää Rekolan seurakunnasta.

Vantaankosken seurakunta

Vantaankosken seurakunta tarjoaa monenlaista toimintaa ja tukea. Seurakunta näyttää siltä, millaisia ihmisiä siihen kuuluu. Tuo oma lisäsi moniääniseen joukkoon.

Lue lisää Vantaankosken seurakunnasta.

Hakunilan seurakunta

Hakunilan seurakunta on ilon ja toivon yhteisö itäisellä Vantaalla. Jäseniä seurakunnassa on noin 12 500 ja työntekijöitä 24.

Lue lisää Hakunilan seurakunnasta.

Korson seurakunta

Korso, Korso… Mitä siitä tulee ensimmäisenä mieleen? Että armolle olisi tilausta?

Korson seurakunta on noin 15000 jäsenen yhteisö Koillis-Vantaalla. Kirkko ja seurakuntakeskus sijaitsevat aivan Korson maineikkaan rautatieaseman läheisyydessä.

Lue lisää Korson seurakunnasta.

Vanda svenska församling

Vanda svenska församling är en varm och trygg gemenskap som sedan medeltiden har befrämjat tro, hopp och kärlek i vår nejd. I Vanda är vi både minst och störst: Vi har cirka 4 000 medlemmar och detta gör oss till den minsta församlingen men samtidigt är vi den enda församlingen i Vanda som omfattar hela staden.

Vanda svenska församling.

Huolehdimme työntekijöistämme

Innostava työyhteisö ja esihenkilön tuki

Vantaan seurakuntayhtymässä teemme työtä yhdessä ja toisiamme kannustaen. Tuemme esihenkilöitä onnistumaan heidän tehtävässä olla työntekijöiden tukena ja apuna valmentavalla otteella. Huolehdimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työpaikalla.

Oman osaamisen kehittäminen

Kannustamme työntekijöitämme oman osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tarjoamme monipuolisesti työn lomassa toteutettavia koulutusmahdollisuuksia sekä kannustamme ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Kattavat työsuhde-edut

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista tarjoamalla mm. liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietua. Kuuntelemme työntekijöidemme toiveita ja viimeisimpänä etuna olemme ottaneet polkupyöräedun käyttöön. Työskentelemme hybridimallin mukaisesti osittain etänä ja läsnä.

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Olemme monialainen työyhteisö ja tarjoamme monipuolisesti erilaisia työtehtäviä ja kehityshankkeita. Meillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia tehtäviä talon sisällä ja edetä urapolulla. Kannustamme kokeilemaan uutta ja kehittymään työssä.

Toimintamme arvot

Voimana usko

Näköalana toivo

Motiivina rakkaus

Työntekijät muualla mediassa

Lentoasemapappi Hanna Similä: Tärkeintä työssäni on rauhallinen läsnäolo - TELMA (telma-lehti.fi) - 6.9.2023

Papin työ | Prästens arbete | Oikotie Työpaikat - YouTube - 29.12.2021 Johanna ja Kristian kertovat videolla, miksi he pitävät papin työtä merkityksellisenä ja viihtyvät työssään ihmisten arjen ilojen sekä surujen parissa.

Salla Poropudas vietti lapsuutensa alueella, missä kuuli lähinnä suomea – palasi juurilleen, ja nyt kaikki on toisin | Kotimaa | Yle Hakunilan kirkkoherran Salla Poropudaksen haastattelu.

Vantaan seurakuntayhtymän avoimet työpaikat

Alla listaus avoimista työpaikoistamme. Pappien virat julkaistaan Helsingin tuomiokapitulin sivuilla. Linkki pappien avoimiin virkoihin Vantaan seurakuntayhtymässä löytyy kohdata "katso pappien avoimet virat".

katso pappien avoimet virat