Vanda kyrkliga samfällighet

Välkommen att jobba hos oss!

”Det är fint att jobba hos oss, visar undersökningarna. De anställda betraktar Vanda kyrkliga samfällighet som en tillförlitlig arbetsgivare. Personalens positiva respons visar också att arbetskamraterna är trevliga, att atmosfären är god och att arbetsgemenskapen är öppen och sporrande.”

Sisäinen tutkimus 2023
Vanda kyrkliga samfällighet

Kyrkan i Vanda vill väcka tro, gå vid människors sida och frimodigt förnya sig i sitt arbete. Kyrkan i Vanda omfattar de sju evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda, dvs. Hakunilan, Hämeenkylän, Korson, Rekolan, Tikkurilan och Vantaankosken seurakunta samt Vanda svenska församling. Med avseende på verksamheten är samtliga sju församlingar i Vanda självständiga enheter inom sina områden. Varje församling leds av en kyrkoherde, tillsammans med ett församlingsråd, vars medlemmar väljs genom ett allmänt val vart fjärde år.

I slutet av september 2023 hade Vanda församlingar 117 015 medlemmar. Samfällighetens personal omfattar ca 350 personer. Församlingarna definierar som sin uppgift att ”frimodigt framhålla nåden”.

Vanda kyrkliga samfällighet som arbetsplats

Vanda kyrkliga samfällighet erbjuder olika slags arbetsmöjligheter. Inom samfälligheten jobbar man förutom med andligt arbete också bl.a. med fastighetsunderhåll, ekonomiförvaltning och olika typer av projekt. De anställda inom Vanda kyrkliga samfällighet jobbar i lokalförsamlingarna eller vid servicecentralens enheter för gemensamma tjänster.

Värderingar som styr vårt arbete och vår verksamhet:

1) Ekonomin är i balans och möjliggör verksamheten

2) Personalens arbetshälsa är god och personalen är korrekt dimensionerad och ändamålsenligt fördelad.

3) Lokalerna är välfungerande och kan användas flexibelt.

4) Processerna är dokumenterade, välfungerande äoch effektiva.

5) E-tjänsterna utvecklas kontinuerligt.

Värderingar som berör utförandet av arbetet: tjänstvillighet, kundanpassning och samarbete

Välkommen att bli en del av vår arbetsgemenskap!

Karriärskildringar

Bekanta dig med arbetet i Vanda kyrkliga samfällighet!

Työ suntiona on vastuullista ja monipuolista

Allow contentTillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet
Allow contentTillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet
Allow contentTillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet

Till Vanda kyrkliga samfällighet hör sju församlingar

Tikkurilan seurakunta

Hämeenkylän seurakunta

Rekolan seurakunta

Vantaankosken seurakunta

Hakunilan seurakunta

Korson seurakunta

Vanda svenska församling

Vi tar hand om våra anställda

En inspirerande arbetsgemenskap och stöd av cheferna

Inom Vanda kyrkliga samfällighet arbetar vi tillsammans, och uppmuntrar varandra. Vi stöder våra chefer så att de lyckas i sin uppgift att på ett coachande sätt stöda och hjälpa de anställda. Vi drar försorg om jämlikhet och likabehandling på arbetsplatsen.

Utvecklande av det egna kunnandet

Vi sporrar våra anställda att utveckla det egna kunnandet och kontinuerligt lära sig nytt. Vi erbjuder mångsidiga möjligheter till utbildning vid sidan av arbetet samt stöder utvecklandet av det yrkesmässiga kunnandet.

Omfattande anställningsförmåner

Vi drar försorg om våra anställdas arbetshälsa bl.a. genom att erbjuda förmåner som berör motion, kultur och välmående. Vi lyssnar på våra anställdas önskemål. Som den senaste förmånen har vi tagit i bruk en cykelförmån. Vi arbetar i enlighet med hybridmodellen, delvis på distans och delvis på plats.

Mångsidiga karriärmöjligheter

Vi är en branschövergripande arbetsgemenskap, och vi erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter och utvecklingsprojekt. Hos oss är det möjligt att pröva på olika uppgifter och att avancera i sin karriär. Vi uppmuntrar våra anställda att testa nya saker och utvecklas i sitt arbete.

Värderingar för vår verksamhet

Tron är vår kraft.

Hoppet präglar vårt perspektiv.

Kärleken är vårt motiv.

Anställda i övriga medier

Lediga arbetsplatser i Vanda kyrkliga samfällighet

Nedan finns en förteckning över våra lediga arbetsplatser. Prästtjänsterna offentliggörs på Helsingfors domkapitels webbplats. En länk till lediga prästtjänster inom Vanda kyrkliga samfällighet finns under punkten ”visa lediga prästtjänster”.

Visa lediga prästtjänster

Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry - FCG Talent Kuntarekry - FCG Talent-logo

​KirkkoRekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta.

Åt arbetsgivarna erbjudervi programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback kan skickas till adressen: tuki@kirkkorekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Finnish Consulting Group Finnish Consulting Group-logo

KirkkoRekry-tjänsten produceras av  FCG Digital Oy.

FCG Finnish Consulting Group Ab är en del av Kommunförbundskoncernen.

Vi uppdaterar KirkkoRekry idag kl. 17 - 22. Under den här tiden är arbetsplatsannonserna tillgängliga, men du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!