Skip to main content
Integritetsdeklaration för profiluppgifterna i tjänsten Kirkkorekry.fi

Hur behandlar vi dina personuppgifter när du använder Kirkkorekry.fi?

Vi värnar om ditt privatliv och din integritet. FCG Finnish Consulting Group Oy har förbundit sig att värna om tjänsteanvändarnas integritet och iaktta den gällande dataskyddslagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Anställda hos FCG Finnish Consulting Group Oy och andra personer som behandlar personuppgifter har förbundit sig att iaktta sekretess och integritetsskydd i fråga om den information som de får del av då de behandlar personuppgifter.

Tjänsten har två olika system: webbpubliceringssystemet (Kirkkorekry.fi) och rekryteringssystemet (Kirkkorekrytointi.fi). För webbplatspubliceringssystemet publicerar arbetsgivare arbetsplatser som automatiskt lämnar publiceringssystemet efter ansökningstidens slut. I rekryteringssystemet kan du som arbetssökande skapa en personlig profil och lämna en riktad eller öppen ansökan. Arbetsgivare behandlar ansökningarna i rekryteringssystemet från det att de mottagit ansökan till anställningsförslaget.

FCG Finnish Consulting Group Oy svarar för systemets tekniska funktion i egenskap av teknisk systemadministratör för Kirkkorekry.fi. FCG Finnish Consulting Group Oy är personuppgiftsansvarig gällande behandlingen av användarnas profiluppgifter.

Från och med att användaren skickar in en ansökan som gäller en ledig plats, en viss organisation eller ett geografiskt område blir den mottagande arbetsgivarorganisationen personuppgiftsansvarig gällande de personuppgifter som användaren lämnat i den riktade eller öppna ansökan.

Arbetsgivare är skyldiga att iaktta relevanta bestämmelser i bland annat offentlighetslagen och arkivlagen då de behandlar personuppgifter. Mer information om hur arbetsgivaren behandlar personuppgifterna lämnas av den organisation till vilken du har riktat din ansökan.

FCG Finnish Consulting Group Oy lämnar inte ut dina profiluppgifter i systemet till utomstående. Om du beslutar att lämna in en ansökan till en arbetsgivare via tjänsten, bör du vara införstådd med att arbetsgivaren i fråga därefter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnat på ansökan.

Mer information om hur man hanterar profilinformation och personuppgifter för besökare till FCG Finnish Consulting Group Oys Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi -tjänster hittas här. Du kan också kontakta oss via e-post till tuki@kirkkorekry.fi

Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry - FCG Talent Kuntarekry - FCG Talent-logo

​KirkkoRekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta.

Åt arbetsgivarna erbjudervi programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback kan skickas till adressen: tuki@kirkkorekry.fi eller form

Du kan också hitta oss här:
Finnish Consulting Group Finnish Consulting Group-logo

KirkkoRekry-tjänsten produceras av  FCG Digital Oy.

FCG Finnish Consulting Group Ab är en del av Kommunförbundskoncernen.